תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר:

ברוכים הבאים לאתר MANE.co.il (להלן: האתר) המנהל חנות וירטואלית ע”י חברת MANE ISRAEL (להלן החברה).

האתר הוקם ע”י MANE ISRAEL.
כל הזכויות לתכנים והעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורים ל-MANE.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים כלהלן. יש לקרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אין חובה  להסכים לתנאי שימוש אלו אולם במידה ואינך מסכים להם, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלו. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר. תנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר ללא כל צורך בהודעה מראש, לרבות הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו. למשתמש לא תהיה כל תביעה נגד החברה בגין שינויים ו/או תקלות העלולות להתרחש תוך כדי פעילות באתר. החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.

נתוני הפריטים שבאתר הינם כפי שנמסרו לחברה על ידי יצרני הפריטים והם באחריותם הבלעדית. החברה תספק רק מוצרים חדשים ותקינים. אחריות החברה למוצרים מוגבלת רק לגובה עלות המוצר ללקוח. כל המחירים באתר כוללים מע”מ כחוק.

החברה תחליף מוצר פגום או תחזיר את תמורתו לפי התנאים הבאים: א. המוצר הוחזר לחברה תוך 14 ימים. ב. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.

אין לראות בתכנים המופיעים באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן פעילות המוצרים הנמכרים בו. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים הנמכרים באתר.

  • תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה
  • התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין.
  • לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה/זכייה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
  • כל מבצע הזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג’ כלשהו.
  • המבצע פעולה באתר הוא תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים.
  • המבצע פעולה באתר או מי מטעמו יצייתו להוראות תנאי השימוש במלואן ולהוראת כל דין במסגרת השימוש באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי במידה והתחייבות זו תופר, ובכלל זה בדרך של ביטול חד צדדי או הגבלת מנוי.

כחלק מתהליך הרישום לאתר, על המשתמש להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלו וסיסמא. חל איסור מוחלט בשימוש כתובת דואר אלקטרוני של אדם אחר שאינו המשתמש. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר רישומו של משתמש, או למנוע בכל עת שימש באתר על ידי כל משתמש עקב שימוש לא ראוי ולרבות שימוש בלתי חוקי.

החברה תהיה רשאית לבטל רכישה במידה וחלה טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, במחיר, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה. משתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות הסיסמא שבחר, וישא באחריות לכל שימוש שיעשה בסיסמא, גם אם נעשה ללא אישור. בכל מקרה של שימוש שלא מאושר במנוי או הפרת אבטחה הידועה לו, כולל אובדן, גניבה או הפצת סיסמא ללא אישור, תהיה מוטלת על המשתמש האחריות לדווח על כך לחברה. החברה לא תישא באחריות לנזק שיגרם כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.

בעל האתר מתחייב לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי חוזה זה.  המשלוח נעשה באמצעות שירות דואר ישראל – דואר רשום. מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנון רשות הדואר ועל אחריותה וכפופים להימצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה. במקרה של מוצר שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו יהיה רשאי בעל האתר להודיע ללקוח על ביטול הרכישה. זאת באופן חד צדדי ועד 72 שעות ממועד סיום המכירה באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית.

בעל האתר ידאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לסניף הדואר הקרוב לכתובת שסיפק הלקוח בעת ביצוע הזמנה וזאת בכפוף לשינויים והגבלות של חברת דואר ישראל. בעל האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. ב. שביתה אצל חברת המשלוחים (דואר ישראל).ג.  כל סיבה שאינן בשליטת בעל האתר. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בעל האתר יהיה רשאי לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
 בעל האתר איננו מתחייב לזמן אספקה כאשר המוצר איננו נמצא במלאי בארץ. אם מוצר מסוים חסר במלאי, יהיה רשאי/ת הרוכש לבטל את ההזמנה ללא כל התחייבות. במקרה של טעות במשלוח ו/או פריטים אשר נפגמו במשלוח חלה אחריות מלאה על הספק כאשר המשלוח יעשה על ידנו ללא כל תמורה, מיד עם הגעת המוצר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג, למסור לצד שלישי ו/או להשתמש בתכנים ובאלמנטים המופיעים באתר או לעשות בהם כל פעולה בדרך כלשהי, ללא קבלת הסכמה ואישור לכך מהחברה. החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, לתקלות, לזמני תגובה, לוירוסים או לכל גורם אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם, לרבות נזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות כולל אובדן מידע הנובעים משימוש באתר. החברה אינה אחראית לקישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אשר עשויים להופיע באתר, מכל בחינה שהיא.

הגולש מתחייב לפצות ו/או לשפות את בעל האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תנאי השימוש באתר ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו.

ידוע לגולשים ולמשתמשים באתר כי החברה רשאית לקיים פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה, בכל עת ולפי שיקול דעתם, והשימוש באתר וכי רישומי המחשב של בעל האתר ומפעיליו בפעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הרכישה אפשרית באמצעות שימוש בכרטיס אשראי. כל אדם בעל כרטיס אשראי שהונפק בישראל והינו בר תוקף – רשאי לקנות מאתר זה. בהזמנה ע”י כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה בעל האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע”י חברות כרטיסי האשראי. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעל האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ביטול עסקה יעשה בכתב ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס. במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול. בכל מקרה הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין השילוח. בכל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, המוצר יחזור באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש וזאת בהתאם לתקנות הגנת הצרכן.

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:  בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג’ ללא הסכמת הלקוח.